Cod y Modiwl GW32220  
Teitl y Modiwl DAMCANIAETHAU GWLEIDYDDIAETH FODERN  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Yr Athro Howard Williams  
Semester Semester 1  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   11 Awr (11 x 1 awr) (yn Saesneg)  
  Seminarau / Tiwtorialau   11 Awr (11 x 1 awr) (yn Gymraeg)  
Dulliau Asesu Traethodau   x 2, 3,000 o eiriau yr un   100%  

Disgrifiad cryno


Trafodaeth ar y cysyniad o ideoleg, a dadansoddiad manwl o ideolegau penodol, megis rhyddfrydiaeth, ceidwadaeth, sosialaeth, ac anarchiaeth. Edrychir yn agos hefyd ar waith rhai meddylwyr nodedig.

Nod


Amcanion y cwrs hwn yw cyflwyno i'r myfyrwyr sut y defnyddir ac y cloriennir yn feirniadol rai o brif destunau syniadaeth wleidyddol yn y cyfnod modern diweddar. Gwneir hynny trwy astudio problem ideoleg a thrwy ymchwilio i nifer pendant o ideolegau megis rhyddfrydiaeth, cenedlaetholdeb, ceidwadaeth, ffasgaeth, sosialaeth ac anarchiaeth.

Amcanion


Sicrhau bod y myfyrwyr:


10 credydau ECTS

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
A Vincent. Modern Political Ideologies.
B Goodwin. Using Political Ideas.