Cod y Modiwl GW32320  
Teitl y Modiwl DAMCANIAETHAU CLASUROL AM GYSYLLTIADAU RHYNGWLADOL  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Yr Athro Howard Williams  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   11 Awr 11 x 2 awr Seminarau yn Gymraeg  
Dulliau Asesu Traethodau   1 x traethawd 1,500 - 2,000 o eiriau   30%  
  Arholiad   2 Awr 1 x arholiad 2 awr   70%  

Amcanion


Nod y modiwl hwn yw dysgu'r myfyrwyr i gloriannu awduron gweithiau clasurol ym maes damcaniaethau gwleidyddiaeth ac i benderfynu drostynt eu hunain ynghylch y materion sydd yn cael eu codi gan yr awdurdon hynny.


10 credydau ECTS

Nod


Amcanion y modiwl hwn yw:

Disgrifiad cryno


Mae'r modiwl hwn yn ystyried gwaith y meddylwyr clasurol ym maes cysylltiadau rhyngwladol o safbwynt problemau rhyngwladol cyfoes. Bydd y damcaniaethwyr a drafodir yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, ond gallent gynnwys Hobbes, Kant, Marx, Locke, Gramsci a Lenin. Ym 2000/01 bydd y pwyslais ar "Perpetual Peace" gan Kant, a Lefiathon Hobbes