Cod y Modiwl GW32820  
Teitl y Modiwl PAPUR YMCHWIL: GWLEIDYDDIAETH CYMRU GYFOES  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Dafydd Trystan-Davies  
Semester Semester 1  
Dulliau Asesu Traethodau   Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno traethawd rhwng 6,500 a 7,500 o eiriau   100%  

Amcanion


Yn sgil datblygu gwybodaeth arbennigol ynglyn a agwedd o wleidyddiaeth. Cymru bydd myfyrwyr yn dod yn ymwybodol o ffynonellau yn ymwneud a'r pwnc ac hefyd yn hogi eu sgiliau ymchwil cyffredinol.

Nod


Bwriad y modiwl yw datblygu gwybodaeth arbennigol ynglyn a agwedd benodol o wleidyddiaeth Cymru gyfoes.


10 credydau ECTS


Blwyddyn Tri yn Unig

Disgrifiad cryno


Mae'r cwrs hon yn cynnig cyfle i baratoi traethawd estynedig ar unrhyw destun sy'n ymwneud a gwleidyddiaeth Cymru o ddewis y myfyriwr. Rhaid cytuno ar y testun gyda cyd-gysylltydd y modiwl, cynnigir gwybodaeth ynglyn a chynnwys yr archif gwleidyddol Cymreig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Yn ogystal, mae cyfle i ymgynghori a cydgysylltyd y modiwl wrth fynd ati i ymchwilio ac ysgrifennu'r traethawd.


Bydd bob myfyriwr yw gwneud cyflwyniad ar ei gwaith yn ystod y cwrs.