Cod y Modiwl GW33820  
Teitl y Modiwl GWLEIDYDDIAETH EWROPEAIDD  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Thomas Christiansen  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Awr (10 x 1 awr) (yn Saesneg)  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr (10 x 1 awr) (yn Gymraeg)  
Dulliau Asesu Traethodau   1 x 1,500 o eiriau   30%  
  Arholiad   2 Awr   70%  

Nod


Mae?r modiwl hwn yn cynnig golwg cynhwysfawr ar ddatblygiad gwleidyddiaeth Ewropeaidd gyfoes. Mae?n trafod twf yr Undeb Ewropeaidd ac yn ystyried fframwaith polis?au a sefydliadau?r Undeb Ewropeaidd sy?n parhau i ddatblygu. Mae?r modiwl hefyd yn astudio goblygiadau?r Undeb i wladwriaethau Ewrop ? y rhai sy?n aelodau o?r Undeb a?r rhai nad ydynt. Yn ogystal ceir golwg cymharol ar strwythurau?r sefydliadau a pholis?au mewnol ac allanol prif wledydd Ewrop.

Amcanion


Erbyn diwedd y modiwl bydd gan fyfyrwyr ymwybyddiaeth fanwl a beirniadol o wleidyddiaeth a pholis?au cyfoes o fewn Ewrop. Dylai myfyrwyr fedru adnabod y prif ddadleuon a materion ynghylch defnyddio grym ac awdurdod o fewn lefelau cyfansoddol llywodraeth Ewrop a rhwng y lefelau hynny. Dylai fod gan fyfyrwyr ddealltwriaeth feirniadol o bwysigrwydd yr Undeb Ewropeaidd i wladwriaethau Ewrop.


10 credydau ECTS

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
D Dinan. Ever Closer Union.
J E Lane and S Ersson. Politics and Society in Western Europe.