Cod y Modiwl GW35020  
Teitl y Modiwl CYMRU A DATGANOLI  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Richard Wyn Jones  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   14 Awr Nifer y Darlithiau 14 x 1 awr  
  Seminarau   5 Awr Nifer y Seminarau 5 x 2 awr  
Dulliau Asesu Traethodau   1 x traethawd 3,000 o eiriau   50%  
  Arholiad   2 Awr 1 x Arholiad 2 awr   50%  

Nod


Erbyn cwblhau modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru trafod y canlynol:


Prif fanylion y gwahanol gynlluniau a roddwyd gerbron i sicrhau mesur o hunan-lywodraeth i Gymru;


Prif ffynonellau cefnogaeth hunan-lywodraeth Gymreig;


Y cyd-destun gwledyddol Cymreig a fu'n gefndir i'r gwahanol ymdrechion i sicrhau mesur o hunan-lywodraeth.

Amcanion


Bydd y modiwl arloesol ym yn bwrw golwg fanwl ar y gwahanol ymdrechion a gafwyd i sicrhau mesur o hunanlywodraeth i Gyrmu o ddyddiau Cymru Fydd yn niwedd y 19 ganrif hyd at heddiw. Rhoddir sylw arbennig i fanylion y gwahanol gynigion (hynny yw, i'r strwythurau llywodraethol a argymhellwyd) ynghyd a'r gefnogaeth wleidyddol a oedd yn gefn iddynt. Rhoddir sylw arbennig i'r cynigion a fu'n destun i Refferenda yn 1979 a 1997.


10 credydau ECTS

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
K O Morgan. Rebirth of a Nation: Wales 1880 -1980.
B Taylor and K Thomson. Wales and Scotland: Nations Again?.