Cod y Modiwl GW36220  
Teitl y Modiwl HANES RHYNGWLADOL 1895-1945: ARGYFWNG YR HANNER CAN MLYNEDD  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Yr Athro Ian Clark  
Semester Semester 1  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   19 Awr (19 x 1 awr) (yn Saesneg)  
  Seminarau / Tiwtorialau   9 Awr (9 x 1 awr Seminarau) (yn Gymraeg)  
Dulliau Asesu Traethodau   1 x 2,000 o eiriau   30%  
  Arholiad   2 Awr   70%  

Nod


Amcan y modiwl yw astudio'r newidiadau dwfn yn y gyfundrefn ryngwladol yn ystod hanner cyntaf y ganrif. Cyflwynir cefndir hanesyddol y newidiadau hyn mewn modd thematig fel cyfres o argyfyngau cysylltiedig rhwng 1895 a 1945

Disgrifiad cryno


Mae'r Modiwl hwn yn cynnig fframwaith ar gyfer deall cysylltiadau rhyngwladol yn ystod yr ugeinfed ganrif. M ae'n astudio datblygiadau yng nghydwysedd grym, syniadau am drefn ryngwladol, newidiadau cymdeithasegol-economaidd, a thyndra o fewn yr ymerodraethau Ewropeaidd.

Canlyniadau dysgu


Erbyn diwedd y modiwl dylai myfyrwyr allu egluro:


10 credydau ECTS

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
R Overy. The Inter-War Crisis.
E Hobsbawm. Age of Extremes.