Cod y Modiwl GW37020  
Teitl y Modiwl AMERICA YN Y BYD  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Yr Athro Mick Cox  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   16 Awr Nifer y darlithiau 16 x 1  
  Seminarau   8 Awr Seminarau 8 x 1 awr  
Dulliau Asesu Traethodau   1 traethawd 3,000 o eiriau   50%  
  Arholiad   2 Awr 1 arholiad 2 awr   50%  

Amcanion


Erbyn diwedd y cwrs dylai myfyrwyr fedru:


10 credydau ECTS

Nod


Amcan y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth o rol yr Unol Daleithiau yn y byd gan roi sylw arbennig i'r ugeinfed ganrif a dimensiynau hemisfferig grym America. Oherwydd hynny bydd y rhanbarthol a'r hanesyddol yn cael eu dadansoddi gyda'i gilydd er mwyn esbonio twf yr Unol Daleithiau i'r hyn y mae rhai'n ei alw'n statws `uwchbwer' ac eraill yn statws `hegemonaidd?. Byddwn wedyn yn ymchwilio i rol America yn y byd ehangach ers 1945 gan weld pa mor dda mae'r Unol Daleithiau wedi perfformio heb elyn yn ystod y cyfnod wedi'r Rhyfel oer.   


Mae chwe thema fras:
Yr Unol Daleithiau fel pwer hemisfferig
Ehangu fel ffordd o fyw?
Rhyfel a phrofiad America
Goruchafiaeth grym America
Ydy America'n bwer mawr eithriadol?
Ydy America'n dirywio?