Cod y Modiwl GW37720  
Teitl y Modiwl TRAETHAWD ESTYNEDIG (SEMESTER UN)  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Thomas Christiansen  
Semester Semester 1  
Rhagofynion GW36820  
Elfennau Anghymharus GW36720  
Dulliau Asesu Traethawd hir   Maer Treathawd Estynedig yn 8,000-10,000 o eiriau gan gynnwys troednodiadau a llyfryddiaeth   100%  

Disgrifiad cyffredinol


Fel arfer bydd gofyn i fyfyrwyr gymryd modiwl GW36720 a gorffen y traethawd estynedig yn ystod semester dau yn eu blwyddyn olaf.


Ond i'r myfyrwyr hynny nad ydynt yn medru cymryd y traethawd estynedig yn y semester olaf (oherwydd bod myfyrwyr ar raglenni cyfnewid, yn cychwyn Rhan Dau yn yr ail semester neu am resymau eraill), mae modiwl y traethawd estynedig ar gael yn ystod semester un yn y flwyddyn olaf. Rhaid ichi gael caniatad arbennig gan Gydlynydd eich Cynllun Gradd i wneud modiwl y traethawd estynedig yn ystod semester cyntaf eich blwyddyn olaf.


10 credydau ECTS