Cod y Modiwl GW39420  
Teitl y Modiwl ETHOLIADAU YNG NGHYMRU  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Dafydd Trystan-Davies  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   12 Awr Nifer y darlithoedd 12 x 1 awr  
  Sesiwn Ymarferol   6 Awr 3 x 2 awr (2 sesiwn cyfrifiadurol a un gweithdy cynllunio arolwg)  
  Seminarau   5 Awr Nifer y seminarau 5 x 1 awr  
Dulliau Asesu Adroddiad y myfyriwr   Dadansoddiad unigol o ganlyniadau'r arolwg (1,000 o eiriau)   25%  
  Prosiect gr p   1 data set a holiadur   25%  
  Traethodau   1 x traethawd 3,000 o eiriau   50%  

Disgrifiad cryno


Mae etholiadau yn ddiddorol ac yn hwyl i wylio ac i gymryd rhan ynddynt - ond mae nhw'n anodd i'w hesbonio! Amcan y modiwl yma yw cyflwyno myfyrwyr i ddamcaniaeth ac ymarfer etholiadau yng Nghymru.


Fe gyflwynir myfyrwyr i'r prif ddamcaniaethau am ddulliau pleidleisio ac fe ystyrir eu heffeithiolrwydd yn y cyd-destun Cymreig. Bydd y modiwl hefyd yn cyflwyno myfyrwyr i gasglu a dadansoddi data, a bydd myfyrwyr yn cyflawni gwaith holiadur mewn grwpiau fel rhan o'r asesiad.


Mae amcanion y modiwl yn cynnwys:-


10 credydau ECTS

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
Dafydd Trystan. Wales at the Polls 1900-99.
Bridget Taylor & Katarina Thompson. Scotland and Wales: Nations Again.