Cod y Modiwl GWM1060  
Teitl y Modiwl TRAETHAWD ESTYNEDIG  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Nicholas Wheeler  
Semester Semester 3 (Summer)  

Disgrifiad cryno


Fel sydd yn gyffredin mewn cyrsiau Meistr mewn mannau eraill, disgwylir i bob myfyriwr gwblhau darn gwedddol faith (12,000-15,000 gair) o waith annibynnol. Barn yr adran yw bod y Traethawd Hir yn cynnig ffon-fesur holl-bwysig wrth benderfynu os yw myfyriwr yn haeddu cael ei ystyried yn Feistr ei phwnc/bwnc. Gan hynny disgwylir i bod myfyriwr baratoi Traethawd Hir pu'n ai ydynt yn diulyn cynllun arbennigol neu chynllun hyfforddiant ymchwil.   
Dylai'r Traethawd gynrychioli penllanw y profiad o brifio deallusol a ddigwyliwn yn ystod y flwyddyn. N i chaiff fyfyrwyr gychwyn ar y Traethawd Hir cyn cwblhau Rhan 1 y flwyddyn (hynny yw y gwaith cwrs) yn llwyddianus. Rhaid cytuno ar destun y Traethawd Hir hefo Ymgnghorydd academaidd a benodir gan yr Adran a dylid ei gyflwyno erbyn 13 Medi 2002.