Cod y Modiwl GWM6220  
Teitl y Modiwl YR ECONOMI GWLEIDYDDOL CYMREIG  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Dafydd Trystan-Davies  
Semester Semester 1  
Manylion y cyrsiau Seminarau   Un seminar dwy awr pob wythnos  
Dulliau Asesu Traethodau   1 x 2,000 o eiriau   50%  
  Arholiad   3 Awr   50%  

Disgrifiad cryno


Elfen greiddiol wrth geisio deall Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru yw datblygaid yr economic Cymreig. Fe fydd y modiwl yma felly yn datblygu gwybodaeth myfyrwyr am sefyllfa gyfredol yr economi Cymreig (yn ddamcaniaethol ac yn ymarferol) a'I datblygiad dros y ganrif a hanner ddiwethaf.


Fe fydd y modiwl yn cychwyn trwy ddadansoddi sefyllfa yr economi gwleidyddol Cymreig ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, pan oedd yn un o ranbarthau mwyaf deinamig y byd. Bydd yn astudio patrymau o ymyloldeb trwy flynyddoedd dirwasgiad yr 20au a'r 30au. Fe fydd yn astudio dylandwad cynllunio rhanbarthol y 50au a'r 60au a chymharu'r sefyllfa gyda agenda globaleiddio Awdurdod Datblygu Cymru yn chwarter olaf yr ugeinfed ganrif.


Fe fydd yn gosod y tueddiadau materol yma mewn persbectif damcaniaethol ehangach bydd yn ceisio olrhain y rhyngberthynas rhwng y materol a'r syniadol. Trwy hyn bydd amryw agwedd ar adeiladwaith yr economi gwleidyddol Cymreig yn cael eu hystyried.

Amcanion


Wedi cwblhau'r modiwl fe fydd myfyrwyr yn gallu:


- dadansoddi'n feirniadol y prif damcaniaethol am feddwl am yr economi gwleidyddol Cymreig
- dadansoddi datblygiad perthnasau economaidd-wleidyddol o fewn Cymru dros y ganrif a hanner ddiwethaf
- gosod datblygiadau yng Nghymru yng nghyd-destun datblygiadau yn yr economi gwleidyddol rhyngwladol
- deall y gydberthynas rhwng datblygiadau materol a sut mae pobl yn deall y datblygiadau yma.