Cod y Modiwl HC31230  
Teitl y Modiwl CYMRU ERS 1945  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Yr Athro Aled Jones  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Elfennau Anghymharus WH31230 , CF31220  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   18 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr  
Dulliau Asesu Traethodau   2 traethawd (1 x 4,000 o eiriau, 1 x 2,500 o eiriau)   40%  
  Arholiad   3 Awr   60%  

Canlyniadau dysgu


On completion of this module, students should be able to:
a) Demonstrate familiarity with a substantial body of historical knowledge in the field of modern and contemporary Welsh history
b) Engage in source criticism, discussion and understanding of a range of political, social and cultural issues relating to the history of modern Wales
c) Demonstrate familiarity with a wide range of historical techniques relevant to the investigation of government, political parties, pressure groups and social movements.
d) Gather and sift appropriate items of historical evidence from secondary and statistical sources
e) Read, analyse and reflect critically on secondary and primary texts, in particular books and articles, but also newspapers, pamphlets, printed correspondence and Parliamentary papers
f) Explore the relationships between history and other disciplines, particularly political science, sociology and language theory
g) Develop the ability to evaluate strengths and weaknesses of particular historical arguments and where necessary challenge them.
h) Develop oral (not assessed) and written skills which will have been improved through seminar discussions and essays
i) Work both independently and collaboratively, and to participate in group discussions (not assessed).

Disgrifiad cryno


Bydd y modiwl hwn yn disgrifio ac yn ceisio esbonio rhai o brif ddigwyddiadau'r hanner canrif diwethaf yn hanes Cymru. Trwy ddwyn sylw at ddatblygiadau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd a diwylliannol yn y Gymru gyfoes, byddwn yn ystyried ymatebion y Cymry fel pobl i'r newidiadau pell-gyrhaeddol hynny. Byddwn hefyd yn ystyried y dylanwad gafodd sefydliadau gwleidyddol a diwylliannol Cymreig, Prydeinig ac Ewropeaidd ar dwf ein hunaniaeth genedlaethol. Yn olaf, bydd y modiwl yn rhoi cysyniadau fel 'cynrychiolaeth wleidyddol' ac 'arweinyddiaeth gymdeithasol' yng nghyd-destun yr ysgrifau diweddaraf ar hanes a chymdeithaseg y Gymru fodern.

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
John Davies. (1993) A history of Wales / Hanes Cymru.
K.O.Morgan. (1981) Rebirth of a Nation. Wales 1880-1980.