Cod y Modiwl HC33330  
Teitl y Modiwl TROSEDD, TERFYSG A MOESOLDEB 1750-1850  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Eryn White  
Semester Semester 2  
Elfennau Anghymharus CF 33320  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   18 Awr To be timetabled with CF 33320  
  Seminarau   10 Awr  
Dulliau Asesu Traethodau   2 traethawd (1 x 4,000 o eiriau, 1 x 2,500 o eiriau)   40%  
  Arholiad   3 Awr   60%  

Disgrifiad cryno


Y mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y cyfnod rhwng y Diwygiad Methodistaidd a Brad y Llyfrau Gleision. Awgrymwyd bod y cyntaf yn amcanu at greu 'cenedl o bobl ddiflas', ac yn sgil yr ail ceisiwyd creu'r ddelwedd o Gymru fel 'gwlad y menyg gwynion', heb dor-cyfraith yn amharu arni. Awgryma'r cyhuddiadau yn y Llyfrau Gleision ynglyn ag anfoesoldeb yn y Gymru Anghydfurffiol na lwyddodd y Methodistiaid yn eu nod. Bwriad y modiwl yw archwilio dylanwad Anghydffurfiaeth ar syniadau am foesoldeb, agweddau'r boblogaeth yn gyffredinol at drosedd a chamymddwyn, a'r rhesymau dros derfysgoedd hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn cydgerdded a Chymru sobor a difrifol yr Anghydfurffwyr, felly, yr oedd Cymru a oedd weithiau'n afreolus a llawn rialtwch, ac a oedd mewn rhai achosion yn troi llygad dall i drosedd a chamymddwyn.

Canlyniadau dysgu


Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:
a. Adolygu'n feirniadol y corff o wybodaeth hanesyddol sy'n ymwneud â throsedd a therfysg;
b. Amgyffred y problemau hanesyddol sy'n ymwneud ag astudiaethau ar drosedd a therfysg;
c. Amgyffred y gwahanol ddadansoddiadau hanesyddol o'r testunau dan sylw;
ch. Darllen, dadansoddi a gwerthuso tystiolaeth wreiddiol;
d. Datblygu a chynnal dadleuon hanesyddol;
dd. Darganfod a defnyddio ffynonellau hanesyddol;
e. Gweithio'n annibynnol ac mewn cydweithrediad ac eraill, ac i gymryd rhan mewn trafodaeth o fewn grŵp.   

Rhestr Ddarllen

Llyfr
** Testun A Argymhellwyd
Deirdre Beddoe. Welsh Convict Women.
G. Nesta Evans. Social Llife in Mid-Eighteenth Century Anglesey.
D. Hay, E.P. Thompson a P. Linebaugh (goln). Albion's Fatal Tree.
T. Herbert & G.E. Jones (goln). People and Protest: Wales 1815-1880.
David Howell. Patriarchs and Parasites.
David Howell. The Rural Poor.
Geraint H. Jenkins. The Foundations of Modern Wales.
D.J.V. Jones. Before Rebecca.
D.J.V. Jones. Crime in Nineteenth-Century Wales.
D.J.V. Jones. The Last Rising.
Frank McLynn. Crime and Punishment in Eighteenth-Century England.
Derec Llwyd Morgan. Y Diwygiad Mawr.
Prys Morgan (gol.). Brad y Llyfrau Gleision.
Prys Morgan. The Eighteenth-Century Renaissance.
George Rude. The Crowd in History 1730-1848.
John Stevenson. Popular Disturbances in England, 1700-1832.
D. Thomas. Cau'r Tiroedd Comin.
E.M. White. Praidd Bach y Bugail Mawr.
Ivor Wilks. South Wales and the Rising of 1839.
David Williams. The Rebecca Riots.
Gwyn A. Williams. The Merthyr Rising.
G. Williams (gol.). Merthyr Politics.