Cod y Modiwl LL10120  
Teitl y Modiwl LLYDAWEG I DDECHREUWYR I  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart Hincks  
Semester Semester 1  
Dulliau Asesu Aseiniad   10 set o ymarferion ysgrifenedig   30%  
  Arholiad   2 Awr   70%  

Disgrifiad cryno


Cyflwyniad i Lydaweg cyfoes. Amcan y cwrs yw galluogi'r myfyriwr i gynnal sgwrs elfennol yn yr iaith ac i ddechrau ei hysgrifennu a'i darllen.

Canlyniadau dysgu


1. Dylai'r myfyrwyr fedru defnyddio'r amser gorffennol agos/perffaith a'r amser gorffennol pell/gorberffaith a hefyd rai ffurfiau berfol amser presennol.


2. Dylai fedru defnyddio'r iaith ar lafar ac yn ysgrifenedig, a medru ei darllen ar lefel elfennol.