Cod y Modiwl LL10220  
Teitl y Modiwl LLYDAWEG I DDECHREUWYD II  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart Hincks  
Semester Semester 2  
Rhagofynion LL10120  

Disgrifiad cryno


Parhad o LL10120. Amcan y modiwl yw ehangu cwmpas yr hyn y gall y myfyriwr ei ddweud yn Llydaweg a chyflwyno mwy o wybodaeth gefndirol iddo am Lydaw a'i llenyddiaeth.

Canlyniadau dysgu


1. Dylai'r myfyrwyr fedru defnyddio, yn ogystal â'r amserau a ddysgwyd yn LL10120/LL20120, amser presennol parhaol y ferf bezon ac amser presennol arferiadol amryw ferfau eraill, rheolaidd ac afreolaidd.


2. Dylai fedru'r iaith ar lafar ac yn ysgrifenedig a medru mynd i'r afael â thestunau elfennol yn yr iaith.