Cod y Modiwl MMM5220  
Teitl y Modiwl SMALL BUSINESS MANAGEMENT  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Nerys Fuller-Love  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Dulliau Asesu Arholiad Semester   2 Awr   80%  
  Asesiad Semester     20%  

Disgrifiad cryno


Nod y modiwl yma yw i gyfarwyddo myfyrwyr efo problemau o sefydlu a rhedeg busnes bach. Mi fydd hefyd yn edrych ar bwysigrwydd y sector busnesau bychan yng Nghymru, ac yn weddill Ewrop. Mi fydd y cwrs hefyd yn cynnwys gem fusnes.


Erbyn diwedd y cwrs yma fi fydd myfyrwyr yn gallu:


1. Asesu pwysigrwydd busnesau bychan yn yr economi, yn enwedig yn creu gwaith a gweithredu dyfeisgarwch;


2. Trafod y prif broblemau o redeg busnes bychan yn cynnwys cyflogi pobl, marchnata a rheolaeth ariannol;


3. Deall y rhesymau am fethiant busnesau bychan;


4. Datblygu cynllun ar gyfer dechrau busnes a darganfod ffynonellau grantiau a cymorth busnes ar gyfer busnesau newydd.

Rhestr Ddarllen

Llyfr
Storey, D.J. Understanding the Small Business Sector. 1994. Routledge
Barrow, C., Brown, R. (1997) ‘Principles of Small Business’. Thomson Business Press
Dewhurst, J., Burns, P.,. (1993) Small Business Management. 3rd edition. Macmillan Press
Gavron, R., Cowling, M., Holtham, G., Westall. The Entrepreneurial Society. 1998. Institute for Public Policy Research
Harrison, J. Taylor, B. Supergrowth Companies; Entrepreneurs in Action. 1996. Butterworth Heinemann
Keasey, K., Watson, R. Small Firm Management, Ownership, Finance and Performance. 1993. Blackwell
Stanworth J., Gray, C. (1991) Bolton 20 Years On. Paul Chapman