Cod y Modiwl MR30110  
Teitl y Modiwl YR AMGYLCHEDD BUSNES CYMRAEG 1: CYFLWYNIAD  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl To Be Arranged  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr  
Dulliau Asesu Gwaith cwrs     40%  
  Arholiad   2 Awr   60%  

Disgrifiad cryno


Bwriad y modiwl yma yw archwilio'r amgylchedd busnes yng Nghymru o berspctif newydd. Mae'r cwrs wedi seilio ar yr amgylchedd busnes Cymraeg ei iaith, a phwyslais arbennig ar ddatblygiad busnes yn yr amgylchedd hwn. Mae hefyd yn astudio sut mae diwylliant siaradwyr Cymraeg a'u hagweddau wedi cael effaith ar y materion hyn.


Ymhlith y pynciau a gyflwynir bydd entrepreneuriaith, Marchnata a thwristiaeth.