Cod y Modiwl MR30210  
Teitl y Modiwl YR AMGYLCHEDD BUSNES CYMRAEG 2: CYFLWYNIAD  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl To Be Arranged  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr  
Dulliau Asesu Gwaith cwrs     40%  
  Arholiad   2 Awr   60%  

Disgrifiad cryno


Bwriad y modiwl yma yw cysyniad menter gan gyfeirio at weithgarwch economaidd lle y mae'r Gymraeg yn bwysig. Ymhlith y pynciau a gyflwynir bydd agweddau masnachol y cyfryngau a'r celfyddydau, arallgyfeirio yn yr economi wledig, a materion amgylcheddol yng Nghymru. Bydd sgiliau personol a throsglwyddadwy yn cael eu datblygu.


Gwahoddir siaradwyr gwadd i annerch y myfyrwyr yn rhai o'r gwahanol bynciau.