Cod y Modiwl MRM8120  
Teitl y Modiwl MARCHNATA AC YMCHWIL MARCHNAD/MARKETING AND MARKET RESEARCH  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl To Be Arranged  
Semester Semester 1  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   2 hours per week  
  Seminarau / Tiwtorialau   1 hour per week  
Dulliau Asesu Aseiniad   1 x group and 1 x individual 2,500 words   50%  
  Arholiad   2 Awr   50%  

Disgrifiad cryno


The aim of this module is to introduce marketing topics such as marketing management and marketing strategies within the context of the small business.


The objectives of the module include the following:


Prif Amcan


Bwriad y modiwl yma ydi cyflwyno y myfyrwyr i reolaeth mewn sector sydd yn ehangu yn sydyn yng Nghymru. Gyda dyfodiad yr oes digidol, mae amgylchedd busnes yn debygol o ddod yn fwy a mwy cystadleuol dros y blynyddoedd nesaf ac felly mae rheolaeth effeithiol a gwybodaeth gadarn o?r diwydiant yn hanfodol.


Canlyniadau Dysgu


Ar ddiwedd y modiwl hwn dylid myfyrwyr allu


1. deall yr amrywiaeth, ymadwaith a gweithrediad y cyfryngau
2. deall elfennau ymarferol o weithrediad cyfryngau yn cynnwys y broses ymchwilio a chomisiynu


Dull Dysgu


Darlith ddwbl ar Ddydd Iau o 3.10 ? 5.00 o?r gloch yn ystafell F.8, Adeilad Cledwyn.


Dull Asesu


1 x aseiniad unigol (40%) ? 3500 o eiriau
1 x arholiad 2 awr (60%)


Strwythur ac Amseru


Darlith Testun
Darlith 1 Darlledu o Reith i Birt: Arolwg
Darlith 2 Reith vs Populism
Darlith 3 Darlledu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol I
Darlith 4 Darlledu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol II
Darlith 5 Cyllid a Theledu
Darlith 6 Gwleidyddiaeth a Theledu
Darlith 7 Darlledu a Materion Cenedl
Darlith 8 Y Broses Comisiynu a?r Cynhyrchwr Annibynnol
Darlith 9 Yr Oes Digidol
Darlith 10 Tiwtorial Traethawd(Penderfynu ar deitl)