Module Identifier WEM0830  
Module Title DAFYDD AP GWILYM  
Academic Year 2001/2002  
Co-ordinator Dr Bleddyn Huws  
Semester Semester 2 (Taught over 2 semesters)  
Assessment Essay     30%  
  Exam   2.5 Hours   70%  

Brief description


A study of the poetry of Dafydd ap Gwilym in its literary and social context. The module will include a study of cynghanedd and of the technical and literary features of the cywydd metre.

Learning outcomes


1. Bydd myfyrwyr a fydd wedi dilyn y cwrs hwn wedi eu trwytho yng ngwaith Dafydd ap Gwilym.


2. Byddant yn gallu darllen ei gerddi mewn cyfieithiad ac fe ddylent fedru darllen rhai cerddi yn y gwreiddiol.


3. Byddant yn gallu gosod gwaith Dafydd ap Gwilym yn ei gyd-destun hanesyddol a chymdeithasol.


4. Byddant yn gyfarwydd â'r ysgolheictod diweddaraf ym maes astudio gwaith Dafydd ap Gwilym a beirdd y bedwaredd ganrif ar ddeg yn gyffredinol, a gallant gyfeirio at ffynonellau perthnasol.


5. Byddant yn gyfarwydd â rhai cysyniadau beirniadol ac yn gallu eu cymhwyso at waith Dafydd ap Gwilym.


6. Byddant yn gyfarwydd â hynt y gyfundrefn farddol yn y bedwaredd ganrif ar ddeg ac yn gynefin â rhai pynciau technegol fel y gynghanedd a chrefft dyfalu.