Cod y Modiwl AD10410  
Teitl y Modiwl IAITH MEWN ADDYSG A CHYMDEITHAS  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Meirion G Davies  
Semester Semester 2  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   5 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr Arholiad  60%
Asesiad Semester Traethodau: Aseiniad: 2,000 o eiriau  40%

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs gobeithir y gall y myfyrwyr bwyso a mesur y gwahanol ffactorau sy''n gyfrifol am gynnal a gwarchod iaith, yn ogystal â''r ffactorau sy''n bygwth dyfodol iaith, cyfundrefn addysg, a chenedl.

Disgrifiad cryno

Arolwg o addysg ddwyieithog mewn perthynas â Chymru a gwledydd/cymunedau dwyieithog eraill. Ystyrir y ffactorau sy'n dylanwadu ar iaith a diwylliant, a'r polisiau a'r dulliau a ddefnyddir i hybu dwyieithrwydd.

Nod

Datblygu ymwybyddiaeth o rol hollbwysig addysg ar gyfer cynnal iaith a chymdeithas. Cael y myfyrwyr i olrain datblygiad addysg yng Nghymru dros y canrifoedd, a'u cael i ystyried profiadau gwledydd Celtaidd a lleiafrifol eraill.

Cynnwys

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
AITCHISON, J & CARTER, H A Geography of the Welsh Language University of Wales Press
BAKER, C Aspects of Bilingualism in Wales Multilingual Matters (19)
GRIFFITHS, Merfyn Addysg Gymraeg CBAC
PRICE, Glanville The Languages of Britain Arnold
STEPHENS, Meic The Welsh Language Today Gomer Press
STEPHENS, Meic Linguistic Minorities in Western Europe Gomer Press

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC