Cod y Modiwl AD31220  
Teitl y Modiwl TRAETHAWD ESTYNEDIG HIR  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Robert Morris Jones  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau''r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ymchwilio i bwnc o'u dewis eu hunain, trwy ymgynghori a'r Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig. Y mae'n cynnwys gwaith astudio annibynnol dan gyfarwyddyd aelod o staff. Y mae'n golygu gwaith darllen eang, a fydd yn arwain at draethawd estynedig. Y mae'n gofyn am astudio mewn llyfrgell ac elfen nodweddiadol o'r gwaith fydd ymchwil empiraidd ar raddfa fechan. Rhaid cael cymeradwyaeth ymlaen llaw gan y Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig cyn rhag-gofrestru a chofrestru ar gyfer y modiwl hwn.

Nod

Cynnwys

Dim maes llafur penodedig.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Argymell Edrych Ar Hwn
Fabb, Nigel & Alan Durant (1993) How to Write Essays, Dissertations & Theses in Literary Studies. London: Longman
Watson, George (1987) Writing a Thesis - A Guide to Long Essays and Dissertations London: Longman

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC