Cod y Modiwl AG14410  
Teitl y Modiwl DOSBARTH TIWTORIAL ASTUDIAETHAU GWLEDIG  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Penri James  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   16 Awr 8 x 2 awr seminarau  
  Sesiwn Ymarferol   18 Awr Hyd at 6 x 3 awr o weithdai TG yn o^l y galw  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester CYFLWYNIADAU YSGRIFENEDIG A LLAFAR  50%
Asesiad Semester PORTFFOLIO DATBLYGU SGILIAU  50%

Canlyniadau dysgu

Dangos gallu i gyfathrebu ar lafar ac ar bapur, ac i weithio mewn grwpiau

Dangos sgiliau astudio effeithiol, gan gynnwys defnyddio'r llyfrgell

Disgrifio'r cydberthynas rhwng y cynnwys o fewn eu cynllun gradd

Dangos gallu i ddefnyddio TG i reoli testun, datrys problemau'n ymwneud a rhifau, a chasglu a chyflwyno data.

Adnabod anghenion datblygu gyrfa a gosod targedau personol ac academaidd.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn ar gael ond i'r myfyrwyr hynny sy'n ymgymryd a chynllun gradd anrhydedd yn y Sefydliad Astudiaethau Gwledig. Fe'i cynlluniwyd i ddarparu cymorth academaidd a bugeiliol agos i fyfyrwyr yn ystod eu blwyddyn gyntaf, a fframwaith ar gyfer datblygu sgiliau astudio, sgiliau bywyd ac ymwybyddiaeth o yrfaoedd. Yn ogystal, bydd yn cynorthwyo myfyrwyr i integreiddio cynnwys eu cynllun gradd.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
Spencer, S (1998) Word processing and document presentation
Chapman, M (1986) Plain figures
Secrett, M (1993) Mastering spreadsheet budget and forecasts - a practical guide
Noble, D H and Course, C (1993) Spreadsheets for agriculture
Thomas, R and Thomas L (1992) Step by step guides - Word for Windows
Fowler, J (1990) Rural statistics for field biology
Grauer, R (1999) Brief Microsoft Office2000 Professional
Marni, - Ayers, - and Brady - (1999) Microsoft Office 2000
Downing, D (1998) Dictionary of computer and internet
Wang, W (1999) Microsoft Office 200 for Windows for Dummies
Jennings, R (1999) Using Microsoft Access 2000
Morris, S (1999) Excel 97 for Windows made simple
McBride, P K (1999) Internet Explorer 5 made simple
Neely, M (1997) The complete beginner's guide to the internet 3rd.
Kent, P (1998) The complete idiot's gjuide to the Internet: UK edition

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC