Cod y Modiwl AG31330  
Teitl y Modiwl TRAETHAWD ESTYNEDIG ISRADDEDIG  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Iwan G Owen  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Graham P Harris, Yr Athro Richard J Moore-Colyer  
Manylion y cyrsiau Eraill   2 Awr Darlith/briff 1 x 2 awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   16 Awr 8 x 2 awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester TRAETHAWD ESTYNEDIG  100%
Asesiad Ailsefyll Ailgyflwyno  100%

Canlyniadau dysgu

1) asesu a gwerthuso gwybodaeth o amrediad o ffynonellau.

2) gwneud arolwg o lenyddiaeth.

3) cynllunio a chyflawni ymchwil priodol.

4) dadansoddi a chyflwyno canlyniadau.

5) cyflwyno trafodaethau, canlyniadau ac argymhellion dilys.

Disgrifiad cryno

Mae'r traethawd hir anrhydedd yn rhoi cyfle i archwilio pwnc priodol yn fanwl, ac mae'n datblygu sgiliau astudio annibynnol ymhellach. Yn ogystal, mae'r traethawd hir yn darparu cyfle i arbenigo ar agwedd benodol ar y ddisgyblaeth o dan sylw.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC