Cod y Modiwl AG32720  
Teitl y Modiwl PROSIECT LLENYDDIAETH MEWN ASTUDIAETHAU GWLEDIG  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Richard J Moore-Colyer  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Elfennau Anghymharus RS32720  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   1 Awr Darlith 1 x 1 awr, yn ogystal a^ chefnogaeth dosbarth tiwtorial  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethawd Dau draethawd 5,000 o eiriau yr un, un bob semester, neu un traethawd 10,000 o eiriau, yn o^l cyfarwyddyd cydlynydd y cynllun.100%
Asesiad Ailsefyll Ailgyflwyno'r prosiect llenyddiaeth  100%

Canlyniadau dysgu

1. arddangos y sgiliau sy'n hanfodol ar gyfer ymchwilio i lenyddiaeth ar bwnc penodol;

2. adnabod yr hyn sy'n berthnasol;

3. trafod tystiolaeth yn feirniadol;

4. cynhyrchu traethodau ystyrlon, wedi eu cyfeirnodi'n gyflawn;

5. datblygu agwedd feirniadol, gwerthusol a dadansoddol tuag at gorff o lenyddiaeth.

Nod

Nod y modiwl hwn yw dysgu'r sgiliau a fydd yn galluogi myfyrwyr i wneud arolwg cynhwysfawr o lenyddiaeth, a'u galluogi i gynhyrchu traethodau estynedig ystyrlon a llawn gwybodaeth.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC