Cod y Modiwl BG15010  
Teitl y Modiwl PYNCIAU LLOSG MEWN GWYDDONIAETH  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Dylan G Jones  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Aled P Rowlands, Dr Andrew Evans, Dr Gareth W Griffith, Yr Athro Geraint Vaughan, Dr Iolo Ap Gwynn, Dr Iwan G Owen, Mr Robert W Jones, Dr Eleri Pryse, Mr Penri James  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   11 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr Traethawd (60 munud) a chwestiynau aml-ddewis (60 munud)60%
Asesiad Semester Traethawd (1500-2000 o eiriau)40%
Further details http://www.aber.ac.uk/gwydd-cym  

Canlyniadau dysgu

Ar ol cwblhau''r modiwl, gobeithir y bydd myfyrwyr:-

Nod

Mae hwn yn fodiwl aml-ddisgyblaethol, wedi'r ddysgu drwy'r Gymraeg, sy'r cyfuno nifer o feysydd gwyddonol amserol gan ganolbwyntio ar dair thema: Y Ddaear a'r Bydysawd, Effaith Dyn ar yr Amgylchedd ac Effaith Datblygiadau Technolegol Modern.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC