Cod y Modiwl BG31110  
Teitl y Modiwl ASTUDIAETHAU ARBENNIG ANRHYDEDD  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Ian M Scott  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Dylan G Jones, Dr Gareth W Griffith, Dr Iolo Ap Gwynn  
Manylion y cyrsiau Eraill   100 awr bob semester, gan gynnwys amser ar gyfer ymchwil a gwaith pharatoi annibynnol.  

Disgrifiad cryno

Drwy gymryd rhan mewn Astudiaethau Arbennig Anrhydedd bydd myfyrwyr yn gallu astudio pwnc o?u dewis eu hunain, a hynny mewn dyfnder, a byddant yn cael cyfle i ddatblygu nifer o fedrau dadansoddol, trosglwyddadwy. Mae?r pynciau wedi?u dewis fel y bydd llawer o gyfle i gael profiad o astudiaeth uwch a dysgu wedi?i ganoli ar y myfyrwyr (perthnasol i?n holl gynlluniau gradd) ac i roi cysylltiad addysgol ag arbenigedd ymchwil y darlithwyr sy?n cymryd rhan. Darperir darlithoedd, seminarau a gweithdai fel y bo?n addas, ond bydd pwyslais ar ddysgu o safbwynt y myfyriwr ei hun. Disgwylir i fyfyrwyr ymchwilio eu deunydd eu hunain gan ddefnyddio ffynonellau o?r llyfrgell ac o gronfeydd data, archwilio cyhoeddiadau ymchwil uniongyrchol a?u hasesu?n feirniadol, a chynhyrchu adroddiadau gr?p ac adroddiadau unigol yn ogystal a gwneud cyflwyniadau ar lafar. Mae?n ofynnol i bob myfyriwr astudio un pwnc ym mhob semester, oni bai fod eu cynllun gradd yn dweud yn wahanol. Mae rhaid i bwnc gwaith y myfyriwr sy?n cael ei asesu mewn Astudiaethau Arbennig Anrhydedd fod yn wahanol i?r pwnc y mae?n ei ymchwilio ar gyfer ei Brosiect Flwyddyn Derfynol BG32930/BS32930.   

Pynciau Semester 1:   
(BS31110) Climate Change Biology   
   Genetics and Society
   Information and Data Handling in Biochemistry
(BG31110) Bioleg a Chymdeithas
   
Pynciau Semester 2:   
(BS31210)   Topics in Marine Biology
   The Mammals
   Human Disease and Public Health

Gofynnir i bob myfyriwr astudio un pwnc ym mhob Semester, oni bai fod eu cynllun gradd yn dweud yn wahanol. Rhoddir dyddiadau cyflwyno aseiniadau yn ystod y dosbarthiadau pwnc.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC