Cod y Modiwl CE10210  
Teitl y Modiwl TECHNEGAU CERDDOROL CREADIGOL 1  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr David R Hulme  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr John G Evans  
Rhagofynion Cerddoriaeth Safon Uwch, neu dystiolaeth o hyfforddiant cerddorol cymwys.  
Cyd-Ofynion MU10110 neu CE10110  
Elfennau Anghymharus MU10210  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   12 x 1 awr  
  Sesiwn Ymarferol   12 x hanner awr (offerynnol/lleisiol)  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester  50%
Arholiad Semester offerynnol/lleisiol  30%
Asesiad Semester Gwaith Cwrs:  20%

Disgrifiad cryno

Mae'r modwil hwn yn datblygu sgiliau mewn techneg cerddorol ym maes harmoni a gwrtthbwynt ynghyd a pherfformio lleisiol neu offerynnol.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC