Cod y Modiwl CE10310  
Teitl y Modiwl HANES CERDDORIAETH A PHERFFORMIO 2  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr David R Hulme  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Ms Bethan Miles  
Rhagofynion Y gallu i fod yn rhan a ensemble  
Elfennau Anghymharus MU10310  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   12 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   4 Awr  
  Sesiwn Ymarferol   12 x 2 awr (rihyrsals)  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester  60%
Asesiad Semester Traethodau:  25%
Asesiad Semester Presenoldeb A Pharodrwydd I Gyfrannu:  15%

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn cynnwys seminarau a chwrs o ddarlithoedd ar destunau ym maes hanes cerdoriaeth. Mae'n ofynnol hefyd i fyfrwyr gymryd rhan yn gyson mewn gweitharedd ensemble ( cerddorfa, band neu gor).
Bydd presenoldeb mewn dosbarthiadau ar gyfer y modwil hwn yn dechrau fel arfer yn ystod Semester 1.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC