Cod y Modiwl CE10410  
Teitl y Modiwl TECHNEGAU CERDDOROL CREADIGOL 2  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr David R Hulme  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr John G Evans  
Rhagofynion MU10210 neu CE10210  
Cyd-Ofynion MU10310 neu CE10310  
Elfennau Anghymharus MU10410  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   12 x 1 awr  
  Sesiwn Ymarferol   12 x hanner awr (offerynnol/lleisiol)  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester  50%
Asesiad Semester Presenoldeb A Pharodrwydd I Gyfrannu:  20%
Asesiad Semester Adroddiad Sector Gr P:  30%

Disgrifiad cryno

Mae'r modwil hwn yn parhau i datblygu sgiliau mewn techneg cerddorol ym maes harmoni a gwrthbwynt ynghyd a pherfformio lleisiol ac offerynnol o fodiwl CE10210.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC