Cod y Modiwl CF30220  
Teitl y Modiwl TRAETHAWD ESTYNEDIG  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Paul B O'Leary  
Semester Ar gael yn semester 1 a 2  
Elfennau Anghymharus MW30220  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   6 Awr Tiwtorial. dosbarthiadau tiwtorial rheolaidd, i'w trefnu gan fyfyrwyr unigol  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethawd Hir: 1 draethawd estynedig o 8,000 -10,000 o eiriau  100%

Disgrifiad cryno

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cyfle i baratoi traethawd estynedig a fydd yn rhoi prawf o allu cyfuno mwy nag un elfen / agwedd a astudiwyd yn Rhan 2. Rhaid cytuno ar y testun gyda chyd-gysylltydd y modiwl. Yn ogystal, mae cyfle i ymgynghori a chyd-gysylltydd y modiwl wrth fynd ati i ymchwilio ac ysgrifennu'r traethawd.   

Bydd y myfyrwyr yn dod yn ymwybodol o ffynonellau yn ymwneud ag astudio hanes, gwleidyddiaeth a diwylliant Cymru. Bydd y cwrs hefyd yn hogi eu sgiliau ymchwil cyffredinol a'u hyrwyddo i ddefnyddio'u gwybodaeth mewn cyd-destun academaidd.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC