Cod y Modiwl CY10110  
Teitl y Modiwl Y TRADDODIAD LLENYDDOL (IAITH GYNTAF)  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Bleddyn O Huws  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Theodore R Chapman  
Rhagofynion Cymraeg (Iaith Gyntaf) Safon Uwch (fel arfer, ond nid o raid)  
Cyd-Ofynion I'r rhai a fyn ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg: CY10210, CY10310, CY10410  
Elfennau Anghymharus CY10510, CY10610, CY10710, CY10810, CY12220  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester Traethodau: 2,000 o eiriau  30%

Canlyniadau dysgu

1. Dylai myfyrwyr a fydd wedi dilyn y cwrs hwn fod yn gyfarwydd â rhai o brif fannau llenyddiaeth Gymraeg o''r chweched ganrif hyd ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
2. Byddant yn gyfarwydd â rhai cysyniadau beirniadol wrth ymdrin â llenyddiaeth hanesyddol.
3. Byddant yn ymwybodol o rai o''r syniadau a''r symudiadau Ewropeaidd a ddylanwadodd ar lenyddiaeth Gymraeg ar hyd y canrifoedd.
4. Gallant osod rhai darnau o farddoniaeth a rhyddiaith Gymraeg yn eu cyd-destun hanesyddol a chymdeithasol.

Disgrifiad cryno

Arolwg beirniadol o hanes llenyddiaeth Gymraeg o'r Oesoedd Canol hyd at Ddaniel Owen. Trafodir gweithiau unigol, gwahanol fathau o lenyddiaeth, prif syniadau llenyddol y cyfnodau dan sylw, a pherthynas llenyddiaeth Gymraeg â llenyddiaethau eraill a ddylanwadodd arni o dro i dro.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC