Cod y Modiwl CY10210  
Teitl y Modiwl LLENYDDIAETH YR UGEINFED GANRIF (IAITH GYNTAF)  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Mihangel I Morgan  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Huw M Edwards  
Rhagofynion Cymraeg (Iaith Gyntaf) Safon Uwch ( fel arfer, ond nid o raid)  
Cyd-Ofynion I'r rhai a fyn ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg: CY10110, CY10310, CY10410  
Elfennau Anghymharus CY10510, CY10610,CY10710, CY10810, CY12220  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester Traethodau: 2,000 o eiriau  30%

Canlyniadau dysgu

CY10210 Llenyddiaeth yr Ugeinfed Ganrif
1. Byddwch yn gyfarwydd, yn gyffredinol, â cherddi pwysicaf barddoniaeth yr Ugeinfed Ganrif ac â gwaith beirdd diweddar ar ddiwedd y cwrs.
2. Byddwch wedi astudio gwaith ffigurau mwyaf dylanwadol barddoniaeth y ganrif, e.e. T. H Parry-Williams, Saunders Lewis, Waldo Williams. Ond byddwch wedi trafod ambell gerdd gan feirdd llai adnabyddus sydd yn adlewyrchu digwyddiadau hanesyddol y cyfnod.
3. Byddwch yn gyfarwydd â mudiadau llenyddol y ganrif, e.e. Rhamantiaeth, Moderniaeth, Dadeni?r Gynghanedd, Ffeministiaeth.
4. Byddwch wedi astudio detholiad o gerddi yn fanwl ac ar ddiwedd y cwrs byddwch yn gallu trafod testunau penodol ac/neu agweddau cyffredinol ar farddoniaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif a dechrau?r ganrif hon.

Disgrifiad cryno

Astudiaeth feirniadol o (i) Detholiad o nofelau a storiau (ii) Barddoniaeth y ganrif hon. Yn ogystal ag astudio gweithiau awduron sydd eisoes yn awduron clasurol, fel Saunders Lewis, W J Gruffydd a T H Parry-Williams, rhoddir sylw hefyd i weithiau gan awduron mwy diweddar megis Bobi Jones, Gwyn Thomas a Robin Llywelyn.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC