Cod y Modiwl CY10410  
Teitl y Modiwl SEMINARAU IAITH A LLEN (IAITH GYNTAF)  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Huw M Edwards  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Bleddyn O Huws, Mr Mihangel I Morgan  
Rhagofynion Cymraeg (Iaith Gyntaf) Safon Uwch (fel arfer, ond nid o raid)  
Cyd-Ofynion I'r rhai a fyn ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg: CY10110, CY10210, CY10310  
Elfennau Anghymharus CY10510, CY10610,CY10710, CY10810, CY12220  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   18 Awr Seminarau.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester1.5 Awr  60%
Asesiad Semester Aseiniad: Iaith a Llen  40%

Canlyniadau dysgu

Ar ôl dilyn y modiwl hwn:
1. Byddwch yn gyfarwydd â nodweddion rhai o brif ffurfiau llenyddol y cyfnod diweddar.
2. Byddwch wedi meithrin y ddawn i ddadansoddi testunau barddoniaeth a rhyddiaith ar lafar ac ar bapur.
3. Byddwch yn gyfarwydd â phrif elfennau gramadeg y Gymraeg.
4. Byddwch yn gallu cywiro Cymraeg gwallus ac egluro''r cywiriadau hynny.

Disgrifiad cryno

Seminar iaith a seminar llên bob yn ail wythnos. Y mae pwyslais y seminarau iaith ar ysgrifennu yn raenus a chywir. Yn y seminarau llenyddol ysgogir trafodaethau ar wahanol ffurfiau llenyddol (e.e. y stori fer, y nofel, y delyneg, yr awdl, vers libre).

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC