Cod y Modiwl CY20120  
Teitl y Modiwl GLOYWI IAITH  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Gruffydd A Williams  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Huw M Edwards, Dr Marged E Haycock, Dr Rhisiart J Hincks  
Rhagofynion CY10110 + CY10210 + CY10310 + CT10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810, Cymraeg Level 1 (cyfartaledd o 40% y 4 modiwl) ac o leiaf 50% yn y modiwl iaith yn achos myfyrwyr ail iaith  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   22 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  45%
Asesiad Semester Traethodau:  45%
Asesiad Semester Adroddiad Sector Gr P:  10%

Canlyniadau dysgu

O fanteisio i''r eithaf ar y modiwl hwn byddwch yn meddu ar ymwybyddiaeth o deithi''r Gymraeg ac yn medru ei defnyddio''n raenus ac yn gywir yn ysgrifenedig ac ar lafar. Bydd myfyrwyr a fydd yn rhagori yn medru arddangos meistrolaeth o nodweddion megis orgraff yr iaith, ffurfiau ac amserau berfau, cenedl enwau, y treigladau, llunio cymalau ac adnabod gwahanol fathau o frawddegau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC