Cod y Modiwl CY20310  
Teitl y Modiwl CYMRAEG LLYFR A CHYMRAEG LLAFAR II  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhisiart J Hincks  
Semester Semester 2  
Rhagofynion CY20210 Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar I Lefel 2  
Elfennau Anghymharus CY20120  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   14 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  80%
Asesiad Semester Gwaith Ymarferol: Dulliau Aesu (noder hyn yr arholiad ar gwaith cwrs angenrheidiol): Ymarferion - 2 set20%

Canlyniadau dysgu

1.   Dylai''''r myfyrwyr fedru sillafu geiriau Cymraeg yn gywir heb gymorth ''''Cysill''''.
2.   Dylent ddeall y treigladau a wneir yn yr iaith lenyddol, a gwybod am y bylchau eraill rhwng cyweiriau ffurfiol ac anffurfiol yr iaith.
3. Dylent fod yn ymwybodol o''''r prif feini tramgwydd wrth ysgrifennu''''r iaith ac yn enwedig wrth gyfieithu o''''r Saesneg.

Disgrifiad cryno

Parhad o'r cyflwyniad i fedrau sylfaenol i'r sawl a fyn ysgrifennu Cymraeg graenus. Canolbwyntir ar gonfensiynau sillafu'r iaith, ffurfiau'r iaith lenyddol, y treigladau a phriod-ddulliau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC