Cod y Modiwl CY31320  
Teitl y Modiwl MERCHED A LLENYDDIAETH HYD C1500  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Marged E Haycock  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion Cymraeg Lefel 1 ( cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith., CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   11 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   11 Awr Seminarau.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Traethodau: 3,000 o eiriau  25%

Canlyniadau dysgu

1. Byddwch yn gyfarwydd a''r prif ddulliau llenyddol o bortreadu merched a ddefnyddid gan awduron Cymraeg yr Oesoedd Canol; byddwch yn medru gosod y dulliau hyn yn eu cyd-destun diwylliannol a''u cysylltu a''r cefndir Ewropeaidd ehangach.
2. Byddwch â gwybodaeth sylfaenol am statws a swyddogaethau''r ferch yng Nghymru''r Oesoedd Canol, ac yn gwybod am natur a gwerth (a chyfyngiadau) y prif ffynonellau a ddefnyddir wrth archwilio''r maes.
3. Byddwch wedi astudio detholiad o destunau allweddol (rhyddiaith a barddoniaeth) naill ai yn y gwreiddiol neu mewn cyfieithiad, a dysgu sut i''w darllen yn feirniadol (e.e. er mwyn dinoethi rhagfarn neu agenda''r awduron).
4. Byddwch wedi cynefino â rhai o''r prif ddulliau dadansoddol a ddefnyddir gan feirniaid diweddar yn y maes.
5. Byddwch wedi ennill profiad o gyflwyno eich dadleuon gerbron y dosbarth.

Disgrifiad cryno

Craidd y cwrs yw astudiaeth o destunau llenyddol sy'n rhoi sylw arbennig i ferched. Edrychir ar sut y mae'r testunau hyn yn portreadu merched fel unigolion a'u perthynas ag eraill. Gosodir y testunau yn eu cyd-destun Ewropeaidd.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC