Cod y Modiwl CY33020  
Teitl y Modiwl Y CANU ARWROL CYNNAR  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Marged E Haycock  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion Cymraeg Level 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith, CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   11 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   11 Awr Seminarau. dosbarth testunol  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Traethodau: 3,000 o eiriau  25%

Canlyniadau dysgu

1. Byddwch wedi dysgu darllen detholiad o gerddi cynnar yn yr iaith wreiddiol (gyda chymorth nodiadau pwrpasol); byddwch yn medru trafod nodweddion llenyddol testunau dethol, ac yn medru lleoli''''r testunau yn eu cyd-destun hanesyddol a diwylliannol.
2. Drwy baratoi detholiad o destunau ar gyfer y dosbarth, byddwch wedi ennill profiad o weithio''''n annibynnol.
3. Byddwch wedi gwella eich sgiliau cyfieithu drwy lunio aralleiriadau o hen gerddi mewn Cymraeg Modern.
4. Byddwch wedi dysgu sut i fesur a phwyso ystod o ddadleuon cymhleth (e.e. am ddydio''''r farddoniaeth).
5. Byddwch yn ymwybodol o ddylanwad yr hen farddoniaeth ar nifer o awduron ar hyd y canrifoedd.

Disgrifiad cryno

Astudiaeth o'r Hengerdd gynharaf hyd c.700. Darllenir nifer o destunau yn y gwreiddiol (ee Canu Taliesin, Canu Aneirin), ac fe'u hystyrir yn eu cyd-destun hanesyddol a diwylliannol.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC