Cod y Modiwl CY33520  
Teitl y Modiwl DATBLYGIAD Y CHWEDL ARTHURAIDD AR OL Y GONCWEST NORMANAIDD  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Ian Hughes  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethawd 3000 o eiriau100%

Canlyniadau dysgu

Ar ôl dilyn y modiwl hwn:
1. Byddwch yn gallu trafod y gwahaniaeth a ganfyddir rhwng yr Arthur Celtaidd a''''r Arthur Normanaidd.
2. Byddwch y gallu trafod y rhan a chwaraewyd gan Sieffre o Fynwy wrth boblogeiddio''''r Chwedl Arthuraidd ymysg y Normaniaid.
3. Byddwch yn gallu trafod genre y Rhamant a''''i berthnasedd i lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol.
4. Byddwch yn gallu trafod un o''''r ''''Rhamantau'''' Cymraeg yn ei chyd-destun llenyddol a chymdeithasol.
5. Byddwch yn gallu trafod prif ddylanwadau llên Arthuraidd gyfandirol ar lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC