Cod y Modiwl CY33620  
Teitl y Modiwl RHYDDIAITH Y DADENI  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Bleddyn O Huws  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith, CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Traethawd 3000 o eiriau  25%

Canlyniadau dysgu

1. Bydd myfyrwyr a fydd wedi dilyn y cwrs hwn yn gallu trafod rhai o brif gyflawniadau''r dyneiddwyr Cymraeg a byddant yn dra ymwybodol o bwysigrwydd y cyflawniadau hynny.
2. Byddant yn gallu trafod y syniadau newydd ym maes dysg a chrefydd a ddaeth i Gymru o''r Cyfandir yn yr unfed ganrif ar bymtheg.
3. Byddant yn gallu trafod y prif gerrig milltir yn hanes cyfieithu''r Ysgrythurau i''r Gymraeg ac yn gallu trafod yn feirniadol gyfraniad rhai unigolion tuag at y gwaith cyfieithu.
4. Byddant yn gallu trafod gwaith rhai o''r dyneiddwyr Cymraeg gan ei osod yn ei gyd-destun hanesyddol a chymdeithasol.

Disgrifiad cryno

Astudiaeth o ragymadroddion y dyneiddwyr i'w gweithiau ynghyd ag astudiaeth o gynnrych llenyddol dyneiddwyr penodol megis William Salesbury, Gruffudd Robert a William Morgan.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC