Cod y Modiwl CY33720  
Teitl y Modiwl LLEN 1640-1740  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Huw M Edwards  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion Cymraeg Level 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith, CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Traethodau: 3,000 o eiriau  25%

Canlyniadau dysgu

Ar ôl dilyn y modiwl hwn:
1. Byddwch yn gyfarwydd ag amrywiaeth o ganu rhydd y cyfnod ac â rhai o weithiau''r prif awduron rhyddiaith.
2. Byddwch yn gallu trafod enghreifftiau o farddoniaeth ac o ryddiaith y cyfnod yn ddadansoddol a beirniadol.
3. Byddwch yn gallu gosod y testunau llenyddol yn eu cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol.
4. Byddwch yn gallu cymharu awduron â''i gilydd ac adnabod y tebygrwydd a''r gwahaniaethau rhyngddynt.

Disgrifiad cryno

Astudiaeth o ryddiaith y cyfnod yn bennaf gan roi sylw arbennig i brif destunau Morgan Llwyd, Charles Edwards, Theophilus Evans ac Ellis Wynne. Ystyrir hefyd farddoniaeth yr Hen Benillion, cerddi'r Ficer Prichard, cerddi gwleidyddol a chrefyddol.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC