Cod y Modiwl CY34020  
Teitl y Modiwl LLENYDDIAETH Y BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Huw M Edwards  
Semester Semester 2  
Rhagofynion Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith, CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Traethawd 3000 o eiriau  25%

Canlyniadau dysgu

Ar ôl dilyn y modiwl hwn:
1. Byddwch yn gyfarwydd â rhai o''r prif ddatblygiadau ym maes llenyddiaeth a beirniadaeth lenyddol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
2. Byddwch yn gallu trafod enghreifftiau o farddoniaeth ac o ryddiaith y cyfnod yn ddadansoddol ac yn feirniadol.
3. Byddwch yn gallu gosod y testunau llenyddol yn eu cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol.
4. Byddwch yn gallu cymharu awduron â''i gilydd ac adnabod y tebygrwydd a''r gwahaniaethau rhyngddynt.

Disgrifiad cryno

Astudiaeth o hanes llenyddiaeth y ganrif ddiwethaf. Rhoddir sylw arbennig i awdlau a thelynegion y cyfnod, i'r arwrgerdd ac i'r nofel. Ymhlith yr awduron a astudir y mae Dafydd Ddu Eryri, Eben Fardd, Alun, Islwyn, Ceiriog, Daniel Owen ac Emrys ap Iwan.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC