Cod y Modiwl CY34220  
Teitl y Modiwl CREFFT ADFER IAITH  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mrs Felicity Roberts  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith, CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10711 + CY10810  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   11 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   11 Awr Seminarau. lleiafswm o 11 awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester Adroddiad Prosiect: 4,000 o eiriau  30%

Canlyniadau dysgu

Ar ol dilyn y modiwl hwn:
1. Bydd gennych ymwybyddiaeth o?r elfennau arwyddocaol yng nghefndir yr iaith Gymraeg a arweiniodd at y sefyllfa ieithyddol sydd ohoni yng Nghymru heddiw.
2. Bydd gennych wybodaeth am sefydliadau a mudiadau yn ein cymdeithas a?r cyfraniad a wnant at geisio cynnal a hyrwyddo?r iaith Gymraeg.
3. Byddwch yn gallu trafod y seicoleg sydd yn bwysig wrth geisio denu pobl i ddysgu Cymraeg ac i ennyn y Cymry Cymraeg i ddefnyddio?r Gymraeg yn gynyddol.
4. Bydd gennych wybodaeth sylfaenol am fethodoleg dysgu Cymraeg fel ail-iaith, a?r egwyddorion a ystyrir yn bwysig i?w dilyn i gael y llwyddiant mwyaf posibl yn y gwaith.
5. Byddwch yn gallu cymharu sefyllfa ieithyddol Cymru a gwledydd eraill sydd yn ymdrechu i adfer neu i gynnal eu hiaith genedlaethol, ochr yn ochr a iaith fyd-eang.
6. Byddwch wedi dechrau dysgu sgiliau ymchwilio ym maes Cymdeithaseg Iaith gan ddadansoddi data a gesglir, a gosod yr wybodaeth ar ffurf adroddiad.

Disgrifiad cryno

Modiwl yn ymwneud â'r amryfal agweddau sydd ynghlwm wrth yr ymgais i adfer y Gymraeg yn Nghymru a'i sefydlu fel iaith arferol o un pen i'r wlad i'r llall. Ymdrinnir a'r maes hwn yng nghyd-destun canghennau perthnasol o ddisgyblaeth ieithyddiaeth, megis y ddisgyblaeth newydd a elwir yn Gynllunio Ieithyddol. Gweithir o fewn strategaeth a rennir o dan dri phennawd:

1. Marchnata iaith a denu pobl ati
2. Cyflwyno iaith a'i dysgu yn uniongyrchol i eraill
3. Ehangu parthau'r iaith a hyrwyddo'r defnydd ohoni gan unigolion a sefydiadau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC