Cod y Modiwl CY34820  
Teitl y Modiwl RHYDDIAITH WYDDONOL A MEDDYGOL CYMRAEG CANOL  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith, CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   11 Awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   11 Awr Seminarau.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Traethodau: 3,000 o eiriau  25%

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau''''r modiwl hwn dylai''''r myfyrwyr ddeall prif gysyniadau gwyddonol yr Oesoedd Canol megis theori''''r hiwmorau yn ogystal â natur y testunau gwyddonol a meddygol Cymraeg.

Disgrifiad cryno

Astudir detholiad o destunau gwyddonol a meddygol Cymraeg o'r oesoedd canol, gan roi sylw i'w cynnwys, eu hiaith, eu perthynas â gweithiau tebyg mewn ieithoedd eraill, a chyd-testun diwylliannol a chymdeithasol eu cyfansoddiad.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC