Cod y Modiwl CY35120  
Teitl y Modiwl TRAETHAWD ESTYNEDIG  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Gruffydd A Williams  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion CY10110+CY10210+ CY10310+CY10410 NEU CY10510+CY10610+CY10710+CY10810. Disgwylir i fyfyrwyr ymgynghori a Phennaeth yr Adran cyn dewis y modiwl hwn., Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith  
Manylion y cyrsiau Sesiwn Ymarferol    
  Seminarau / Tiwtorialau   Seminarau.  
  Seminarau / Tiwtorialau   Seminarau.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethodau: Traethawd estynedig (c.8,000-10,000 o eiriau i'w gyflwyno erbyn 4 Ebrill   

Canlyniadau dysgu

Bydd myfyrwyr yn gyfarwydd â''''i ddewis bwnc (a''''r ffynonellau perthnasol) mewn dyfnder, a bydd wedi cyflwyno ffrwyth ei ymchwil yn gydlynus a chroyw ar ffurf traethawd estynedig.

Disgrifiad cryno

Traethawd estynedig (c.8,000 - 10,000 o eiriau) ar unrhyw agwedd yn ymwneud â'r iaith Gymraeg neu lenyddiaeth Gymraeg (y pwnc i dderbyn sêl bendith Cydlynydd y modiwl).

Myfyrwyr y drydedd flwyddyn (Anrhydedd Sengl, Cyfun, neu Cymraeg Prif Bwnc) yn unig a gaiff ddewis y modiwl hwn.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC