Cod y Modiwl CY35220  
Teitl y Modiwl BARDDONIAETH GYMRAEG DDIWEDDAR (1979-)  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Mihangel I Morgan  
Semester Semester 2  
Rhagofynion CY10110 + CY10210 + CY10310 +CY10410 (iaith gyntaf) neu CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810 + CY12220 (ail iaith).  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd    
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Traethawd (tua 3,000 o eiriau) neu ddau werthfawrogiad (tua 1,500 gair yr un)25%
Arholiad Ailsefyll  75%
Asesiad Ailsefyll  25%

Canlyniadau dysgu

Trafod yn feirniadol, ar lafar ac yn ysgrifenedig, weithiau llenyddol o?r cyfnod dan sylw, gan ystyried elfennau megis eu syniadaeth/ideoleg, eu crefft a?u strwythur, a?u perthynas a?r traddodiad llenyddol Cymraeg ac a mudiadau llenyddol rhyngwladol lle bo?r rheiny?n berthnasol.

Ystyried, cloriannu a gwerthfawrogi?r gweithiau llenyddol a astudir yng nghyd-destun hanesyddol a chymdeithasol y cyfnod diweddar.

Ystyried, cloriannu a gwerthfawrogi?r gweithiau llenyddol a astudir mewn perthynas a safonau beirniadaeth lenyddol berthnasol.

Disgrifiad cryno

Modiwl yw hwn a fydd yn archwilio datblygiad barddoniaeth Gymraeg o?r flwyddyn 1979 (blwyddyn y Refferendwm cyntaf ar Ddatganoli) ymlaen. Bydd y cwrs yn asesu cyfraniad beirdd diweddar i?n llen ac yn dadansoddi adlewyrchiad digwyddiadau hanesyddol yn eu gwaith. Ymhlith y beirdd yr edrychir ar eu gwaith bydd Alan Llwyd, Gerallt Lloyd Owen, Iwan Llwyd, Myrddin ap Dafydd, Twm Morys, Emyr Lewis, a Gwyneth Lewis; edrychir hefyd ar ambell gerdd hir eisteddfodol nodedig. Ystyrir yr elfennau ceidwadol yn ogystal a?r rhai blaengar yn ein barddoniaeth ddiweddar.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
Gwynn ap Gwilym ac Alan Llwyd (gol.) (1987) Blodeugerdd o Farddoniaeth Gymraeg yr Ugeinfed Ganrif
Elwyn Edwards (1990) Cadwyn yn y Mur
(1979) Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Alan Llwyd (1990) Cerddi 1968-1990

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC