Cod y Modiwl DA10110  
Teitl y Modiwl POBL, LLE A CHENEDL  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhys A Jones  
Semester Semester 1  
Rhagofynion Daearyddiaeth Safon Uwch/Safon Uwch Atodol  
Elfennau Anghymharus GG10110  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  80%
Asesiad Semester Asesiad Parhaus: Cyflwyniad llafar a'r cyd yn wythnos 8 y modiwl.  20%
Asesiad Ailsefyll Ail-sefyll: Os methir y modiwl, bydd cyfle i ail-sefyll arholiad a fydd yn cyfateb i holl waith y modiwl (100%)  100%

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau''r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:

Disgrifiad cryno

Pwrpas y modiwl yw i gynnig cwrs rhagarweiniol mewn daearyddiaeth ddynol sydd yn archwilio pwysigrwydd agosatrwydd at le ar ddwy raddfa. Yn gyntaf, o safbwynt unigolyn sydd yn adweithio i'r byd mewn ffyrdd cymhleth, ac yn ail, o safbwynt sydd yn clymu unigolion i sefydliadau cymdeithasol ehangach y genedl. Bydd y themau hyn yn cael eu trafod ar raddfeydd gwahanol a chydag amrywiaeth o esiamplau penodol.

Nod

Un o themau pwysicaf daearyddiaeth gyfoes yw'r ymdrech i ddeall pwysigrwydd lle mewn cyd-destun unigolion, cymunedau a chymdeithasau. Wedi'r cyflwyniad, bydd darlithoedd yn cael eu cyflwyno ar y themau canlynol:

Lla chenedl

 1. Lle a chenedligrwydd
 2. Cenedlaetholdeb ym Mhrydain
 3. Cenedlaetholdeb a hunaniaeth yn Nwyrain Ewrop
 4. Cenedlaetholdeb a hunaniaeth yn y Byd Newydd

Hunaniaeth lle

 1. Pobl, mudo, bydoli a lle
 2. Cysyniadau yn ymwneud a lle
 3. Unigrywedd lle: hunaniaeth a bywgraffiad
 4. Lle, gwleidyddiaeth, cynllunio a chymuned

LLeoedd ar yr ymylon

 1. Menywod mewn gofod sy'n cael ei ddominyddu gan ddynion
 2. Daearyddiaeth symbiolaidd a hil
 3. Daaryddiaeth anabledd: problemau ffisegol a chymdeithasol
 4. Daearyddiaeth gwaharddiad

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
Cloke, P. et al (gol.) (1999) Introducing Human Geographies Llundain: Arnold ISBN 034069193X
Holloway, L. a Hubbard, P (2001) People and Place: The Extraordinary Geographies of Everyday Life Llundain: Pearson ISBN 0582382122
Storey, D. (2001) Territory: The Claiming of Space Llundain: Pearson ISBN 0582327903

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC