Cod y Modiwl DA10210  
Teitl y Modiwl CEFN GWLAD A'I PHOBL  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhys A Jones  
Semester Semester 2  
Rhagofynion Fel arfer, Daearyddiaeth Safon Uwch/Safon Uwch Atodol  
Elfennau Anghymharus GG10210  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  80%
Asesiad Semester Traethodau:  20%

Canlyniadau dysgu


Disgrifiad cryno

Bwriad y modiwl yma yw cyflwyno myfyrwyr i ddaearyddiaeth wledig trwy gyfrwng arolwg eang o faterion sydd yn ymwneud a phobl a chefn gwlad. Bydd y modiwl yn caniatau myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth o gefn gwlad fel amgylchfyd cymhleth a deinamig, gan ddefnyddio ymdriniaethau damcaniaethol ac empirig. Cyflwynir myfyrwyr i nifer o ffynonellau a dulliau ar gyfer astudio ardaloedd gwledig o bersbectif daearyddol.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC