Cod y Modiwl DA30620  
Teitl y Modiwl ADNODDAU YNNI AR AMGYLCHEDD  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Aled P Rowlands  
Semester Semester 1  
Elfennau Anghymharus GG30620  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   4 Awr Seminarau. 4 x 1 awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   7 Awr 7 x 1 awr  
  Darlithoedd   22 Awr 11 x 2 awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr Arholiad 2 awr.50%
Asesiad Semester Cyflwyniad: Chyflwyniad or cywaith ir dosbarth.20%
Asesiad Semester Gwaith Prosiect: Cywaith 3000 o eiriau.30%
Asesiad Ailsefyll Ail sefyll: arholiad 2 awr (50%). Cywaith iw gyflwyno ar ddiwrnod yr arholiad. 

Canlyniadau dysgu

Ar ol cwblhau''r cwrs dylai''r myfywrywr fod gallu profi;

Nod

Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar adnoddau ynni gyda'r amcan o godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y myfywryr o'r pwnc. Gwneir hyn drwy astudio hanes, themau cyfoes, a asesu dyfofol amryw o adnoddau ynni sydd yn berthnasol i Gymru a thu-hwnt. Bydd y modiwl hefyd yn eu galluogi i ddatblygu dealltwriaeth clir o bynciau cyfoes ar gallu i werthfawrogi manteision ac anfanteision y mathau gwahanol o adnoddau ynni. Yn ogystal a hyn, bydd y modiwl yn cynyddu gallu cyfrifiadurol, dadansoddol a chreadigol y myfyrwyr.

Cynnwys

Mae'r modiwl wedi ei gynllunio i fod yn addas i ddaearyddwyr dynol a ffisegol. Thema ganolog y modiwl yw adnoddau ynni ar modd yr ydym yn datblygu'r adnoddau hyn. Trafodir beth yw 'ynni', sut yr ydym yn ei ddefnyddio, sut mae'r gofynion hyn wedi newid ar modd mae'r gofynion hyn yn cael eu cwrdd. Trafodir sawl math o ynni gan bwysleisio manteision ac anfanteision pob un. Pwysleisir yr angen i asesu effaith datblygiadau adnoddau ynni ar y gymuned ac ar yr amgylchedd ac fe gyflwynir nifer o enghreifftaiu, y mwyafrif o Gymru.

Yn fras, rhoddir sylw i faterion yn y drefn ganlynol,

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
Boyle, G. ed. (1996) Renewable energy : power for a sustainable future Oxford University Press
Brown, G.C. and Skipsey, E. (1986) Energy resources : geology, supply and demand Open University Press

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC