Cod y Modiwl DA30820  
Teitl y Modiwl GLOBALEIDDIO A CHWILFRIWIAD  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Semester Semester 2  
Rhagofynion DA10110 , DA10210  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   20 Awr 10 x 2 awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   4 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  75%
Asesiad Semester Aseiniad: Astudiaeth annibynnol o 2,000 o eiriau iw gyflwyno yn Wythnos 825%
Arholiad Ailsefyll2 Awr Papur ysgrifenedig100%

Canlyniadau dysgu

(i) defnyddio llenyddiaeth rhyngddisgyblaethol er mwyn dadansoddi pynciau yn ymwneud a newidiadau byd-eang, globaleiddio a chwilfriwiad, yn nhermau damcaniaethau ac astudiaethau achos.
(ii) deall natur a rol globaleiddio yn ei gyd-destun hanesyddol.
(iii) datblygu sgilliau dadansoddi o wahanol mathau trwy ddefnydd o lenyddiaeth, ffynonellau ystadegol ac astudiaeth annibynnol.

Nod

(i) ystyriaeth o'r newidiadau byd-eang diweddaraf gan ddefnyddio dulliau damcaniaethol ac astudiaethau achos.

(ii) ymwneud a'r ddadl globaleiddio.

(iii) deall y cyfyngiadau ar globaleiddio, anghyfartaledd prosesau cyfoes ynghyd a phwysigrwydd y 'lleol'.

Cynnwys

Pwrpas y modiwl yw cyflwyno dadleuon cyfoes am globaleiddio a chwilfriwiad. Pwysleisir nifer o themau allweddol, sef

Trafodir y themau hyn trwy ystyried nifer o astudiaethau achos (gweler Darlithoedd 7, 8, 9 a 10 isod)
Pynciau'r darlithoedd:

  1. Beth yw globaleiddio/nid yw globaleiddio a chwilfriwiad yn gwrthddweud eu gilydd
  2. Globaleiddio economaidd
  3. Globaleiddio diwylliannol
  4. Globaleiddio gwleidyddol
  5. Cyfyngiadau ar globaleiddio/pwysigrwydd y lleol
  6. Ymwrthod a globaleiddio/globaleiddio oddi isod
  7. Astudiaeth Achos I: tiodi a dyled yng ngwledydd Is Sahara Affrica
  8. Astudiaeth Achos II: mudo, ffoaduriaid, diogelwch ac iawnderau dynol
  9. Astudiaeth Achos III: troseddau - masnach cyffuriau a golchi arian
  10. Astudiaeth Achos IV: crefydd - ffwndamentaliaeth ac actifiaeth crefyddol

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
Johnston, R.J. ac eraill (eds) (1998) Geographies of Global Change Oxford: Blackwell
Dicken, P. (1998) Global Shift: Transforming the World Economy Paul Chapman Publishing, London
Held, D. ac eraill (1999) Global Transformations Polity Press, Cambridge
Held, D. a McGrew, A. (eds) (2000) The Global Transformations Reader Polity Press, Cambridge
Short, J.R. (2001) Global Dimensions Reaktion Books, London

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC